Đào Anh Tuấn

787

Tên tác giả: Đào Anh Tuấn

Nghệ danh: Đào Tuấn

Sinh năm: 1979                      

Dân tộc: Tày

Quê quán: Thành phố Thái Nguyên

Trú quán: Tổ 20 phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan công tác: Báo Văn nghệ Thái Nguyên

Điện thoại: 0985 343 652

Email: daotuantn@gmail.com

Facebook: tuanxya 

– Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 

Giải thưởng:

Giải Nhì Cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011”

Giải Ba Cuộc thi ảnh “Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011”

Giải Ba cuộc thi sáng tác tranh cổ động  “Hãy sống ý thức hơn vì sức khỏe cộng đồng” do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức năm 2015

Giải Nhì bút ký cuộc thi “Sáng tác văn học 2014 – 2016 trên Báo Văn nghệ Thái Nguyên” 

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

Trở về thư viện tác giả