Trần Đình Hoàn

837
 

Tên tác giả: TRẦN ĐÌNH HOÀN

Ngày sinh: 26/9/1956.Dân tộc: 

Địa chỉ: Thái Nguyên

Điện thoại: 

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

P.Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh nghệ thuật trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên

Học chuyên nghành nhiếp ảnh 3/7.

Năm1976 công tác tại ct nhiếp ảnh Bắc Thái.

Năm 1985 công tác tại cty giấy xuât nhập khẩu Thái Nguyên.

Nay đã nghỉ chế độ hưu trí là đảng viên đcs Việt Nam.

*Một số tác phẩm tiêu biểu: Link xem tác phẩm

Trở về thư viện tác giả