Nguyễn Hồng Trung

793

Tên tác giả: Nguyễn Hồng Trung

Sinh ngày: 26/8/1948

Dân tộc: 

Nguyên quán: Xã Cẩm Đông huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Địa chỉ:Tổ 15, P. Đồng Quang TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

Điện thoại: 

Hội viên Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, ngày vào hội: 29/01/2010

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

Trở về thư viện tác giả