Hoàng Giang Đông

930

Tên tác giả: Hoàng Giang Đông

Sinh ngày: 22.02.1970

Dân tộc:

Quê quán: Kiến Xương – Thái Bình 

Hội viên hội VHNT TP Thái Nguyên

Hội viên hội VHNT Tỉnh Thái Nguyên

Hội viên hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam 

Thành tích:

Giải thưởng nhiếp ảnh suất sắc 5 năm của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam.

Nhiều giải thưởng nhiếp ảnh tỉnh Thái Nguyên

Huy chương Bạc KV 15 tỉnh MN phía Bắc

Huy chương Đổng KV 15 tỉnh MN phía Bắc

Các giải thưởng trong nước và Quôc Tế

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

Trở về thư viện tác giả