Đỗ Quốc Văn

741

Tên tác giả: Đỗ Quốc Văn

Sinh ngày: 18-07-1967

Dân tộc: …

Nguyên quán: Hải Lộc Hải Hậu Nam Định

Nghề nghiệp: Tự do

Trú quán: Tổ 14 p. Tân Thành tp Thái Nguyên

Điện Thoại: 0977823250

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Một số tác phẩm tiêu biểu: Link xem tác phẩm

• Chợ trâu bò quê tôi

• Cường hoá thép

• Hoa thép công nghiệp

• Hội thi bò khoẻ

• Lấy mẫu thép

• Lễ hội xuân 2

• Mùa vàng

• Nối nhịp đôi bờ

• Vũ điệu mùa vàng

• Xây thùng thép

Trở về thư viện tác giả