Sắc thu

332

VNTN – Khoảng trời yêu thương năm ấy
Nắng Tân Trào đẹp buổi vào thu
Dồn dập quân đi cờ giải phóng
Sông Cầu mới những vần thơ

Khoảng trời yêu thương năm ấy
Nước chân cầu như lụa bao quanh
Ta bỏ quên ta thời đèn sách
Ca vang nhịp bước quân hành

Khoảng trời yêu thương năm ấy
Cơm vắt muỗi rừng tăng võng Trường Sơn
Gửi lại phía sau mẹ già em gái
Quê nghèo đón những chiến công

Khoảng trời yêu thương năm ấy
Dặm đời dẫn dắt ta đi
Mơ thủa thiếu thời… Hôm nay mái bạc
Mùa thu đi tìm sắc thu.

 

Nguyễn Ngọc Minh