Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII: Quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội

211

VNTN- Sáng nay (10/8), tại Hội trường lớn UBND tỉnh, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIII đã chính thức khai mạc. Đến dự kì họp, về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Quốc An, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Quốc Thắng, Phó tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân. Về phía tỉnh có: đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và 75 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

 

Kỳ họp sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến những chủ trương, định hướng lớn về phát triển phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ nghe, cho ý kiến về nhiều nội dung như: Quy hoạch phát triển công nghiệp; Quy hoạch phát triển điện lực; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Đề án xây dựng nông thôn mới; Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; Chương trình phát triển giáo dục đào tạo và Đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia. Bàn thảo, thông qua một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quyết định về mức thu, chính sách miễn giảm học phí và điều chỉnh, bãi bỏ mức thu một số loại phí…

19 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh  và các cơ quan tư pháp và 4 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh với rất nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến một số cơ chế chính sách, chương trình, dự án, đề án, về phát triển KT-XH, giáo dục và đào tạo; quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; quy định, điều chỉnh quy định và Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2015…

 

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Trong phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi và thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu phân tích và đánh giá về tình hình, diễn biến tình hình, những thuận lợi, khó khăn. Đối với việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề, các đại biểu cần thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế, tiêu chí, quy trình, quy định; xác định về cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư và những giải pháp mang tính khả thi cao, để HĐND tỉnh có các quyết định đúng và trúng, phù hợp với tình hình, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết sau khi được ban hành. Đối với các nội dung báo cáo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016, kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp, HĐND tỉnh cần triển khai thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật; đổi mới chức năng hoạt động giám sát của mình trên cơ sở tính cấp thiết của tình hình, lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm hoặc những vấn đề còn nhiều vướng mắc, bất cập mà cử tri đặc biệt quan tâm để tiến hành giám sát, coi trọng việc hậu kiểm sau giám sát và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị về những vấn đề cử tri quan tâm hiện nay, 6 tháng cuối năm 2016, các ngành, UBND tỉnh cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện 8 chương trình, 16 đề án, 20 công trình trọng điểm để cụ thể hóa nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; triển khai thực hiện, đồng bộ các giải pháp thu chi ngân sách; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cận nghèo, tập trung đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực canh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh…

Trước tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: các cấp ủy Đảng, chính quyền cần coi trọng công tác kiểm tra giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; đổi mới phong cách làm từ tỉnh đến cơ sở; mạnh dạn phân cấp, phân quyền; làm việc theo quy chế và chương trình, kế hoạch; không bao biện làm thay, không buông lỏng quản lý; coi trọng công tác quản lý cán bộ, thận trọng trong việc đánh giá cán bộ, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, nhũng nhiều, cửa quyền hách dịch, vô cảm với nhân dân. Cùng với đó cần cần coi trọng cải cách thủ tục hành chính và cơ chế thu hút đầu tư, không ồ ạt thu hút đầu tư bằng mọi giá mà có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển công nghiệp gắn với các giải pháp giảm thiểu về ô nhiễm môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển KT-XH gắn với việc đảm bảo ASXH và ANTT trên địa bàn.

Kì họp dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày. Trong các ngày 11 và 12/8, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tổ về các báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Lê Đình – Mạnh Thắng