Bạn bè lính trận

226

VNTN – Bạn bè lính trận ngày xưa
xanh như cây cỏ, gió mưa xá gì
ở đâu súng nổ là đi
ngủ trên bom đạn, mấy khi kịp buồn

giặc tan về lại đời thường
mỗi người riêng một con đường trời cho
kẻ sang giầu, đứa làm to
thằng giờ đang chạy xe bò xe ôm

Đứa nghèo không thể nghèo hơn
có thằng bóc lịch sớm hôm trong tù
ngẩng nhìn trời cuối mùa thu
mái đầu mấy đứa sương mù đã giăng

Gặp nhau hỏi chuyện từng thằng
soi vào nhau thấu đất bằng trời xa
đứa về vẫn lính đến già
người nằm xuống mãi mãi là cỏ cây.

Nguyễn Long