Một số tác phẩm của tác giả Dương Thanh Lên

158

Bức họa vùng cao

Em bé vùng cao

Nông thôn ngày nay

Sóng nước

Vui chơi

Nét thời gian

Tình mẫu tử

Ảnh 8

Ảnh 9

Ảnh 10

Trở về thư viện tác giả