Nói gì với Hải?

477

VNTN – Nén nhang thơm chầm chậm
hoa cúc trắng lặng im
hoa cúc vàng lặng im
sinh năm 1960
hy sinh năm 1980
hai mươi tuổi đời
Hải còn trẻ mãi…

Đồi phi lao nồng khô, gió thổi
hai mươi năm
ba mươi năm qua rồi
biết nói gì với Hải?

Đất miền Đông mới gặp một lần
thành mảnh đất cuối cùng nằm lại
(chiến trường biên giới Tây Nam,
chuyến tải thương đầm máu chảy
người thương binh không tỉnh lại một lần)

Ở đây cũng rất đông bạn bè
những người xả thân vì Tổ quốc
ồn ào, vô tư, trong suốt
như một thời sống, chiến đấu, hy sinh

Chói lói trời xanh thanh bình
biết nói gì với Hải?

Đàm Chu Văn