“Mùa” đồng ngũ

248

VNTN – Cứ đến “mùa” đồng ngũ
Có một ngày gặp nhau
Trời đặt ra năm tháng
Để tóc râu đổi màu

Năm – không thiếu một ngày
Người – mỗi “mùa” một vắng
Bảo nhau “về” kỷ niệm
Thấp thoáng vừa qua đây

Chiến trường nơi đất lạ
Tình đồng chí đồng hương
Người đi, người nằm lại
Đến giờ vẫn còn thương

Dần “về” theo đồng đội
Gắn bó tình máu xương
Bao giờ danh sách đủ
Lập hội tại chiến trường…

Nguyễn Khắc Tới