Nguyễn Văn Thưởng

840

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THƯỞNG

Bút danh: Nguyễn Thưởng

Sinh năm: 1934

Địa chỉ: Số nhà 11, tổ 28, Phường Quang Trung, Tp.Thái Nguyên

Số điện thoại: 01274695226

Hội viên hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Tác phẩm đã xuất bản

– Tập thơ: Trăng Vuông

– Tập truyện ngắn: Nợ nghĩa

– Tập truyện ngắn: Chị Soan

– Tập truyện ngắn: Khoảng trống

– Kịch nói: Ké Dìn

– Kích nói: Bầu ai?

Một số tác phẩm tiêu biểu: Link xem tác phẩm

– Khoảng trống

– Nhọc nhằn thơ phú

– Ấm áp tiếng chào

– Chị Soan

– Chuyện của mẹ

Trở về thư viện tác giả