Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ hoạt động Hội thời gian tới

333

Ngày 7/7, Ban Chấp hành (BCH) Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã họp sơ kết, đánh giá công tác Hội 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và kiện toàn tổ chức một số Chi hội trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện được những việc chính như: Tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII; duy trì xuất bản định kỳ báo Văn nghệ Thái Nguyên bản in và bản điện tử, chuyên mục Văn học Nghệ thuật trên sóng Đài PTTH Thái Nguyên; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức Triển lãm ảnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; tổ chức Kỷ niệm 25 năm ngày báo Văn nghệ Thái Nguyên ra số đầu tiên, tổng kết Cuộc thi sáng tác văn học 2 năm 2014 – 2016; thông báo và tập hợp các tác phẩm mỹ thuật, ảnh của hội viên và người ngoài Hội gửi tham gia Triển lãm Mỹ thuật, ảnh khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, tạo điều kiện cho hội viên đi sáng tác, tổng hợp tác phẩm văn học để xét đầu tư; Hội đã phối hợp với huyện Phú Bình tổ chức Đại hội thành lập Hội VHNT huyện Phú Bình; kết nạp được thêm 10 hội viên mới…

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Hội sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nội dung: tổ chức cho hội viên, cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bổ sung, hoàn thiện Quy chế hỗ trợ, sáng tạo, công bố tác phẩm VHNT giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ chuyên môn đối với các hội địa phương; tạo điều kiện cho hội viên đi thực tế sáng tác, tham gia triển lãm khu vực, hoàn thành, xuất bản, công bố tác phẩm từ nguồn đầu tư của Chính phủ…

BCH đã quyết nghị cho ông Hoàng Thiện Thực thôi làm Chi hội trưởng Chi hội Múa, nhất trí với kết quả bầu Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Đông làm Chi hội trưởng và Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Hồng làm Chi hội phó của Chi hội Múa; ông Vũ Kim Khoa thôi làm Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Thái Nguyên. Việc kiện toàn lãnh đạo Chi hội Nhiếp ảnh sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

T.D