Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII: Bầu nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

248

VNTN- Sáng nay (28/6), kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII đã diễn ra tại hội trường UBND tỉnh.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hà Minh Sơn, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội; Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV; đại diện các Ban của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và 74/75 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII chủ trì kỳ họp.

Đây là kỳ họp chính thức đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, từ tháng 1/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII. Việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử; số đại biểu được bầu; công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử; lập danh sách và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử… Kết quả, đã bầu được 75 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, trình độ chuyên môn trên đại học chiếm 61,33%, đại học chiếm 37, 33%, dưới đại học chiếm 1,33%.

Đại biểu tiến hành bầu cử các chức danh của HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp

Tại đây, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo quy định, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Ông Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII được bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII; ông Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII được bầu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII; bà Hà Thị Bích Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII. Bầu cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021: ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND; ông Nhữ Văn Tâm, ông Trịnh Việt Hùng, ông Đoàn Văn Tuấn được bầu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bầu cử các Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 21 đồng chí là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh. Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: trong nhiệm kỳ mới, UBND tỉnh sẽ luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Thái nguyên và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020. Tập trung hoàn thành các chương trình, đề án, dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm lo giảm nghèo bền vững…

UBND tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, duy trì thường xuyên, đúng nguyên tắc, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Lê Đình – Anh Tú