Linh hồn và thể xác

325

Một nửa hả hê sằng sặc
Một nửa lấm lét nhìn

Ta với ta
Một khối phổng phao
Một mảnh mỏng manh run rẩy
Dính liền nhưng đối hướng

Đêm mơ
Bước chân đạp trên nhầy nhụa
Ai chợt trói chân ta
Bóng trắng
Mồ hôi tước táp chảy vào gương
Nhìn vào gương thấy máu

Mở mắt ra
Xác thân co rúm
Bóng trắng lả lơi tan trước đầu giường

Ta nghe
Mình gầy đi và trắng toát.

Gia Hân