Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII sẽ được tiến hành vào ngày 28 – 6

154
VNTN – Ngày 20/6, thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 28 – 6. Ủy ban bầu cử, UBND, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ trình 12 văn kiện bao gồm: Báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII; Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII; Số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban HĐND tỉnh khóa XIII; Giới thiệu nhân sự để HĐND bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; trưởng, phó các ban và Chánh văn phòng HĐND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh… Kỳ họp cũng sẽ thảo luận và quyết định 9 nghị quyết quan trọng liên quan đến các nội dung trên.

Các kỳ họp HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 có nhiều điểm mới trong cơ cấu, tổ chức trong đó đáng chú ý là các nội dung: Tại các kỳ họp sẽ không có đoàn thư ký, việc tham mưu giúp chủ tọa giao cho Văn phòng HĐND tỉnh; Không có ủy viên thường trực HĐND tỉnh mà sẽ có 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; chánh văn phòng HĐND tỉnh phải là đại biểu HĐND tỉnh và được bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh…

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm cho biết đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới nên sẽ tập trung vào công tác kiện toàn nhân sự. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là bước đệm tạo ra lớp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới để chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Toàn cảnh buổi họp báo

Anh Thắng