HĐND tỉnh khóa XII: Khép lại nhiệm kỳ bằng những nụ cười

240
VNTN – Kỳ họp thứ 16 là kỳ họp cuối cùng khép lại nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh khóa XII. Sau 5 năm, những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân Dân đã có thể hài lòng với những gì mà họ đóng góp cho địa phương…

Nhìn vào những con số…

Trong báo cáo tổng kết của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 có ghi: “Trong 5 năm qua, kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2011 – 2015 đạt 13,1%, cao hơn 7,28% so với bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 46,4 triệu đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2010. Thu ngân sách hằng năm tăng khá, bình quân giai đoạn 2011 – 2015 tăng 27,2%/năm, vượt mục tiêu đề ra. Chi đầu tư phát triển trong ngân sách tăng lên. Hạ tầng nông thôn chuyển biến rõ nét. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có bước phát triển về quy mô, chất lượng; hoạt động khoa học công nghệ và các lĩnh vực văn hoá, xã hội khác có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện; công tác quân sự địa phương thường xuyên được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững”. Đó là sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Sông Công.      Nguồn: dbdcthainguyen.gov.vn

Đại biểu Dương Văn Lành, Thường trực HĐND tỉnh – Trưởng đoàn đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đồng Hỷ khẳng định: “Sự phát triển của tỉnh trong những năm qua đã có sự đóng góp rất nhiều của HĐND, đó là sự đồng thuận, sự chia sẻ và quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng để thông qua các Nghị quyết mang tính khả thi cao”. 170 Nghị quyết ban hành trong nhiệm kỳ đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đại biểu Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, đánh giá: “Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, có hiệu quả cao trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương như Nghị quyết Ưu đãi đầu tư đối với Tổ hợp công nghệ cao Samsung của Công ty TNHH Samsung Electronnics Việt Nam Thái Nguyên, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài vào tỉnh; giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho trên 6 vạn lao động. Nghị quyết về cơ chế Hỗ trợ đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, góp phần quan trọng đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả chương trình (đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 29,4% số xã, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra là 9,4%). Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tạo được sự đồng thuận và ủng hộ rất cao của nhân dân. Trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn, nhưng HĐND tỉnh đã quyết định dành mỗi năm gần 40 tỷ đồng để hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho khoảng 65.000 người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Điều này không phải tỉnh nào cũng làm được. Rồi, các Nghị quyết về Chương trình công tác Dân tộc; Chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang loại hình trường mầm non công lập; Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và xóm, bản, tổ dân phố…, đã đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân”.

…Thấy hiệu quả của việc làm

Để quyết đáp được những vấn đề quan trọng trên không phải chuyện đơn giản, một sớm một chiều. Một đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh đã nói vui: “việc của Hội đồng là một việc làm nhiều ngày, việc của Ủy ban là một ngày làm nhiều việc”. Trước khi ban hành Nghị quyết là cả một quá trình từ nghiên cứu đến khảo sát, thẩm tra, giám sát…, đòi hỏi sự nghiêm túc và trách nhiệm cao của mỗi cá nhân và cả tập thể.

Ý thức rõ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, các đại biểu luôn chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát, thẩm tra và chất vấn trước, trong và sau mỗi kỳ họp. Công tác thẩm tra các văn kiện trình tại kỳ họp đã được các Ban của HĐND tỉnh thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định, chủ động kết hợp việc nghiên cứu tài liệu với giám sát định kỳ, giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế… nên chất lượng thẩm tra đã được nâng lên. Các báo cáo thẩm tra đã thể hiện rõ quan điểm của các Ban, sâu sát trong đánh giá và nhận xét về tính hợp hiến, hợp pháp cũng như tính khả thi của từng văn kiện, cung cấp thêm tư liệu, thông tin và phương pháp tiếp cận nhiều chiều để làm cơ sở cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận trước khi biểu quyết thông qua. Do vậy, đã có những đề án phải dừng lại để trình vào kỳ họp sau vì trong quá trình thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh thấy nội dung đề xuất về cơ chế, chính sách chưa phù hợp, chưa đủ căn cứ thực tế, đề án chuẩn bị sơ sài, số liệu không thống nhất, nội dung chưa đạt yêu cầu…, như: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đề án Quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; vv…

Hoạt động giám sát thông qua chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại các kỳ họp cũng ngày càng được đổi mới. Số lượng và chất lượng câu hỏi chất vấn tăng lên. 73 lượt đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn tại hội trường trong suốt nhiệm kỳ, làm tròn trách nhiệm thay mặt cử tri nơi mình ứng cử, nói lên tiếng nói của nhân dân về các vấn đề kinh tế – xã hội, an ninh trật tự và những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Kết thúc phiên chất vấn, chủ tọa kỳ họp kết luận từng nội dung, đồng thời đề nghị các cơ quan hoàn thiện trả lời chất vấn bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu chất vấn để các Ban, các đại biểu theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả sau chất vấn. Chính sự sát sao đến triệt để này, nhiều vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, phần nào đáp ứng mong mỏi của cử tri. Cụ thể như: Tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu thuộc Công ty Cổ phần Sơn Lâm đặt tại xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên; Vấn đề quản lý đất đai; Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận với vốn ngân hàng; Việc triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải gây tình trạng phá vỡ kết cấu các tuyến đường tại trung tâm thành phố, khi hoàn trả lại mặt đường chất lượng rất kém, gây lãng phí tài sản của nhà nước, vv…

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đều tổ chức họp báo    Ảnh: Lê Tú

Nói về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Lương Trung Hà – Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh chia sẻ: “Lúc đầu mình cũng e dè, tự ti chưa dám phát biểu, nhưng rồi bản tính thẳng thắn không cho phép mình im lặng, cộng thêm trách nhiệm trước cử tri luôn thôi thúc. Những ý kiến chất vấn của mình đã mang lại hiệu quả cho xã hội, vậy thì sao lại không nói, mặc dù có thể nói ra cũng mất lòng nhiều người!”.

Song song với các hoạt động trên, các đại biểu đã thường xuyên lắng nghe tiếng nói của nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức được 818 cuộc tiếp xúc giữa các đại biểu HĐND tỉnh với 62.445 lượt cử tri, tiếp nhận 5.886 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Lãnh đạo chuyên trách của Ban Văn hóa – Xã hội còn chủ động tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú và nơi ứng cử…, phản ánh trung thực tới kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp và phản ánh trung thực tại kỳ họp; phân loại và chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để kịp thời giải quyết, đồng thời phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh để chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương đến Quốc hội, Chính phủ. Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, giám sát việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp và công khai kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện 53 cuộc tiếp công dân với 178 trường hợp công dân đến khiếu nại tố cáo, tiếp nhận 555 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 273 đơn, lưu không chuyển 282 đơn do không đủ điều kiện xử lý theo quy định. Các cơ quan đã gửi báo cáo giải quyết 125 đơn. Tất cả các đơn thư gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được vào sổ theo dõi và phân loại xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chất lượng đại biểu là quan trọng

Đại biểu Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy –  Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: “Thành tựu cơ bản nhất của nhiệm kỳ vừa rồi là chất lượng các Nghị quyết đã ban hành. Các Nghị quyết nhìn chung đều có tính khả thi cao, đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả của nhà nước và quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Chất lượng các Nghị quyết phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất là phụ thuộc vào đại biểu HĐND. Đại biểu có chất lượng thì mới đủ trình độ thông qua các Nghị quyết chất lượng. Đại biểu của nhiệm kỳ này đã làm tròn nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn rằng, vẫn còn số ít đại biểu chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, chưa nói lên tiếng nói của nhân dân.

Ngoài ra, hoạt động của các Ban và cơ quan Văn phòng HĐND, của các Đoàn đại biểu HĐND dưới sự lãnh đạo của Thường trực HĐND cũng rất hiệu quả, tiến bộ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND và MTTQ cũng tạo nên hiệu quả tốt trong hoạt động”.

Kết thúc bài viết, xin dẫn lời đại biểu Dương Văn Lành, Thường trực HĐND tỉnh: “HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương, nhưng vì không va chạm trực tiếp, không điều hành thường xuyên, nên đôi khi hoạt động của HĐND ít được biết đến. Nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh đã khẳng định được vị thế của mình thông qua những quyết sách quan trọng góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương; đã hoàn thành sứ mệnh do nhân dân tin tưởng giao phó. Điều đó khiến chúng tôi hài lòng”.

Thu Huyền