Khói đốt đồng

212

VNTN – Gom mùa, dọn vụ đốt đồng
Rạ rơm bén lửa thơm nồng khói bay
Vãi tro trả lại đất này
Còn gì gửi khói gió bay trả trời…

Cuốc cày, cấy hái ngàn đời
Tháng năm lại đến tháng mười quẩn quanh
Lưỡi cày lóc đất mùa xanh
Mồ hôi đẫm cả ngày hanh cùng bùn
Bão giông, gió bấc, mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy rét run dáng còng
Ca dao, tục ngữ lót lòng
Bao đời đòn gánh vẫn cong với làng
Được mùa đâu đã xênh xang
Thất thu rơm rạ hóa vàng khói bay

Ngắm đồng cuối buổi chiều nay
Bỗng dưng khóe mắt cay cay nhớ bầm
Khói lên, đất thở thì thầm
Hóa mây, khói vẽ mấy tầng dáng quê…

Đỗ Xuân Thu