Chuyện cái chữ

223

VNTN – Ngày xửa, ngày xưa
Trời cho cái chữ
Tìm cách gìn giữ
Người khắc vào cây
Nghĩ cây tồn tại

Có người vội vội
Đem gói vào da
Rồi treo góc nhà
Chữ làm sao chạy

Có người mê mải
Đánh vật từng vần
Học ngày học đêm
Đưa vào đầu giữ

Thế rồi cái chữ
Trên cây mục dần
Cây mối mọt ăn
Chữ rơi, chữ vãi

Thế rồi cái chữ
Gói túm trong da
Kiến đục, kiến tha
Chữ tan, chữ nát

Vội vàng chữ mất
Chậm rãi chữ còn
Học hành chăm ngoan
Chữ không trốn chạy.

Lê Văn Hiếu