Những đứa trẻ H’Mông

237

VNTN – Những đứa trẻ H’Mông chơi bên ruộng bậc thang
Tóc chớm đầu lá lúa
Với tay là chạm mùa màng

Mắt chúng tròn căng
Hạt mẩy
Hạt vàng

Kèn môi rung rả khắp triền đồi
Bứt lá lúa chúng ngậm cong đầu lưỡi
Có tiếng rừng tiếng suối
Tiếng nai con khan khúc khắc rừng già

Tiếng gió thổi qua
Tiếng nắng thổi qua
Hạt vàng
Hạt mẩy
“Chơi ngoan nhé, để mẹ cha lên rẫy
Chơi cho khỏe người trèo qua bảy bậc thang…”

Trèo lên thác bạc thác vàng
Trèo lên đầu mây đầu suối
Hãy trèo lên tới tận cùng ngọn núi
Với tay là chạm mùa màng

Những đứa trẻ H’Mông chơi bên ruộng bậc thang
Vòm trời
Lá lúa
Mắt chúng tròn căng
Trồng na trồng nụ…
Với tay là chạm mùa màng.

Nguyễn Trọng Văn