Mùa xuân ơi

416

VNTN – Mùa xuân ơi nói gì
Mà cánh đào tươi thắm
Hồng lên trong sắc nắng
Như cặp tóc xinh xinh

Mùa xuân ơi hát gì
Mà líu lo chim hót
Mỗi ngày em đi học
Trên đường làng rộn vui

Mùa xuân ơi gieo gì
Trên mái tóc mẹ cha
Trên lưng còng ông bà
Tháng ngày cứ đi qua

Mùa xuân đừng đi nhé
Tóc cha mẹ mãi xanh
Giữ tình yêu ngọt lành
Mùa xuân ơi ở lại.

Đồng Tiểu Văn