Khỉ và Dê

237

VNTN – Hết thời lá rụng
Là đến giao thừa
Khỉ đi hái lộc
Nhìn rừng xác xơ
Khỉ liền trách móc
Họ hàng nhà Dê:
– Hay ăn hết lá
Lộc non chưa về!
Đàn Dê nghe thấy
Vội vàng thanh minh:
– Tại mùa hạn hán
Phan Thiết quê mình!
Nghe Dê nói phải
Khỉ cũng bùi tai
Bắt tay chúc Tết
Khỉ – Dê cùng cười.

Xuân Nùng