Thức dậy

310

VNTN – Dậy đi em
Dậy xem
Cỏ gà cuối đông đã tím.
Nắng đã tràn
Mặt sông lấp lánh
Mùa đã sang xuân.

Dậy vun bãi cỏ ngọt ven bờ sông
Dắt chú bê con run môi cong tìm mẹ

Dậy xem nắm cỏ gà ăn no bụng phệ
Đàn em bé hái về
Bóc vỏ tìm sâu non.

Dậy đi tìm anh
Sưởi nắng xuân
ấm bàn chân
giẫm tê những ngày cỏ một mình dại.

Sớm nay thức dậy
Cỏ gà dịu dàng
Thấy quả mình áo xanh.

Trần Thị Nhung