Nói với em về lịch sử

350

VNTN – Em ơi!
Pho lịch sử nước mình có hơn bốn nghìn trang
Mỗi trang dài bằng ba trăm sáu mươi lăm vòng trái đất
Có trang oai hùng. Có trang đau thương bi đát
Hoa hồng và nước mắt
Hết thẩy, bồi đắp một giang sơn.
Lịch sử như tảng băng phần nổi phần chìm
Phần nổi thật lớn nhưng chưa là bao
So với phần chìm, em ạ.
Bài học đầu tiên mình thuộc là tia sáng bình minh
Đất trời mang hình bánh dày bánh chưng
Do tay cha mẹ Lạc Long nhào nặn.
Bốn nghìn năm vạch thành tia sáng
Bốn nghìn năm chảy thành dòng sông
Tia sáng và dòng sông làm nên lịch sử.

Lịch sử – chữ nghĩa nhiều khi bất lực
Đành để vào tồn nghi, huyền thoại, tục truyền…
Gửi vào trí nhớ của dân gian vững bền cùng trời đất.

Cái quá khứ là lịch sử
Hiện tại và cả tương lai dựa vào đấy mà vững bền.
Ta sàng lọc trong pho sách bốn nghìn trang mà dựng lên
Một thành lũy, một ưu thế, một chân dung.
Lịch sử kiến tạo cho ta một chỗ đứng, một điểm xuất phát
Bằng vàng và hơn thế.
Em ơi! Tiền nhân, ông bà, cha mẹ đã và sẽ là
một phần của lịch sử
Lịch sử loài người và lịch sử của chúng mình

Xin đừng quay lưng mà phải luôn nhìn lại
Nhớ ghi để vươn lên viết tiếp những trang sử
Truyền thống hào hùng.

Ngọ Quang Tôn