Giọt nghèo

217

VNTN – Em mua vàng giả về đeo
Long lanh lấp lánh giọt nghèo trên tai
Lẽ nào nàng cứ đùa dai
Biến chồng thành kẻ bất tài cấp cao

Tủi thân đôi lúc nghẹn ngào
Mặt tôi lúc ấy khác nào cơn giông
Đoán ra nàng đã động lòng
Giấu vàng như thể là không cần gì

Chợt nhìn thấy vợ xấu đi
Tại lòng hối hận hay vì long lanh
Lựa lời mấy bận dỗ dành:
– Người đeo vàng giả đã thành số đông
Nàng như hiểu thấu lòng chồng:
-Soi gương em thấy cũng không hơn gì

Giờ thì chẳng biết làm chi
Tôi ngồi ao ước đến khi nào giầu.

Đinh Văn Y