Hoa sở dưới trăng

161

VNTN – Hoa sở nở dưới trăng
trắng một vùng biên giới
địu con thơ Nhì Múi *
vừa đi vừa hát ru

chợ dào dạt măng chua
dãy bu gà mào đỏ
bếp kiềng, liềm cắt cỏ
dây giăng váy thêu thùa

mua bán đầy gùi chưa?
lời chào người lữ thứ
ôi hạnh phúc đơn sơ
những con đường hoa sở

đất vành đai phải giữ
Bình Liêu mùa trăng thưa
Tổ quốc trên cây số
biên cương còn tiếng ru

hoa rừng như tranh vẽ
thêu thùa trên bước đi
không ai thả bùa mê
hồn tan vào hoa sở.

*Nhì Múi: tên em gái người Dao, ở Bình Liêu Quảng Ninh

Hoàng Việt Hằng