Thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm hoạt động báo chí, xuất bản thời gian tới

187

VNTN – Sáng nay (04/01/2016), tại Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh để nghe báo cáo đánh giá tình hình công tác tuyên truyền, hoạt động báo chí, xuất bản năm 2015, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản năm 2015. Các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ở cấp tỉnh, duy trì Cuộc thi báo chí “Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống”; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các sự kiện, hoạt động kinh tế – xã hội nổi bật; tuyên truyền biển, đảo, biên giới trên đất liền; Liên hoan Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3…

Song song với những kết quả đã đạt được, thì một số hạn chế còn tồn tại cũng đã được Ban Tuyên giáo chỉ rõ như: việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị nhiều khi chưa được tốt; thực hiện quy định về sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh còn có một số nội dung chưa đạt hiệu quả; chưa xây dựng được quy chế phối hợp công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý các hoạt động xuất bản…

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.            Nguồn: http://thainguyen.gov.vn

Đóng góp, đề xuất ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hoạt động báo chí, xuất bản trong thời gian tới, đại biểu các đơn vị dự buổi làm việc cũng đã tham góp nhiều giải pháp, như: cần xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm người chỉ đạo trực tiếp khi có sự kiện “nóng”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí; tăng cường giao ban báo chí thường xuyên và đột xuất; thông tin chính thống của người phát ngôn cần nhanh nhạy, kịp thời hơn; Ban Tuyên giáo nên có tổ tư vấn độc lập, lực lượng tham mưu chuyên sâu; sử dụng lợi thế mạng xã hội trong việc quản lý và định hướng dư luận…

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị Sở Thông tin – Truyền thông, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh sớm xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, thông qua và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Các cơ quan báo chí thời gian tới cần bám sát định hướng phát triển, tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; các cơ quan quản lý duy trì và đổi mới nội dung giao ban báo chí; mở rộng tầm định hướng nhiệm vụ tuyên truyền; chú trọng hơn nữa việc thông tin tuyên truyền về những vụ việc, sự kiện đưa thông tin trái chiều, góp phần định hướng dư luận xã hội tích cực hơn.

Lê Đình