Lạy mẹ

230
(Kính dâng hương hồn mẹ)

 

Buốt vào tê tái đầu đông
Mẹ xuôi về phía cánh đồng thiên thu!

Bàng hoàng mê tỉnh thực hư!
Liêu xiêu dáng mẹ còn như níu ngày…

Lá vàng gạn nhựa vì cây
Một đời giường cột.Đắng cay gánh gồng…

Bao nhiêu tức tưởi tuôn dòng:
Quỳ xin chữ “thứ”. Nghẹn lòng!
Mẹ ơi!

Nguyễn Minh Trọng