Khởi động dự án”Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật tại Việt Nam” tại Thái Nguyên

317

VNTN – Sáng nay (16 12), tại thành phố Thái Nguyên, Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) phối hợp với Hội Người khuyết tật (NKT) TP Thái Nguvên đã tổ chức thành công Lễ khởi động dự án“Thúc đẩv sự hòa nhập cùa người khuyết tật tại Việt Nam ” do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ.

Tới dự Lễ khởi động dự án có bà Annika Kaipola, Tham tán Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động & TBXH tỉnh; bà Nguyễn Hồng Oanh – Trưởng ban IDEA; các hội viên Hội Người khuyết tật thành phố Thái Nguyên; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi lễ

Dự án: “Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật tại Việt Nam” nhằm góp phần hướng đến một xã hội hòa nhập cho người khuyết tật ở Việt Nam, cụ thể: 1) cải thiện môi trường hòa nhập cho người, khuyết tật tại tỉnh Thái Nguyên; 2) tăng cường năng lực hòa nhập của người khuyết tật tại tinh Thái Nguyên. Dự án được thực hiện thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho NKT, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật để họ tiếp cận đến cơ hội về giáo dục, kinh tế, việc làm bền vừng và thu nhập ổn định vv… Bằng cách như vậy, dự án sẽ giúp NKT địa phương vượt qua những khó khăn cùa chính họ đồng thời giúp họ đưa tiếng nói của mình đến gia đình, cộng đồng cũng như để thể hiện giá trị, tiềm năng làm thay đồi thái độ và định kiến xã hội. Bên cạnh đó, IDEA sẽ trang bị cho NKT những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để áp dụng quyền và lợi ích của NKT vào trong cuộc sống. NKT sẽ tự tin hơn, có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ thông tin và hiểu hơn về các chính sách của chính phủ, thông qua các hoạt động như: tập huấn, hội thảo, truyền thông, trang bị thiết bị hỗ trợ, cải tạo công trình công cộng, thiết lập các nhóm nòng cốt và liên kết NKT vào các hoạt động tạo việc làm phù hợp, các nhóm tự lực, hiểu biết về luật, về hòa nhập và bình đẳng, kiểm soát và ngăn ngừa bạo lực gia đình, cùng những vấn đề khác có liên quan.

Dự án được tiến hành trong vòng 27 tháng (9/2015-11/2017) với tổng kinh phí 210.000 EUR do Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) thực hiện trên địa bàn xã Thịnh Đức và xã Tân Cương, TP Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Hồng Oanh – Trưởng ban IDEA phát biểu báo cáo về dự án.

Lễ Khởi Động Dự án nhằm: thông báo tới các bên liên quan và người hưởng lợi trên địa bàn dự án về mục đích/mục tiêu, kế hoạch triển khai và thực hiện các hoạt động dự án do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ; về các kết quả mong đợi dự kiến; những tác động tích cực mà dự án góp phần đem lại cho NKT tại 2 xã Tân Cương và Thịnh Đức, TP Thái Nguyên; trao đổi về những khó khăn, thuận lợi và chia sẻ kinh nghiệm với các bên liên quan khi triển khai thực hiện dự án.

Lê Tú