Mây lạnh

158

Bên kia núi
Tiếng lá hát vào trăng

Bên kia trăng
Tiếng lá hát vào trời

Bên kia trời
Mây hát buồn như lá

Tiếng hát bay ra
Bay vào mình một đám mây lạnh.

Phạm Văn Vũ