Cha về

290

Cha về mỏng nhẹ bước chân
Mắc mình lên cỏ trong ngần mắt sương
Lắc lơ khúc khuỷu con đường
Mơn man vào gió sả hương tóc mềm.

Cha về thao thiết giấc đêm
Tiếng mơ dội lại từ miền hoang vu
Bóng người trong bóng thiên thu
Rừng xanh núi đỏ mịt mù trùng khơi?

Cha về ở cõi xa xôi
Vẫn trai tráng vậy như thời ngày xưa!
Cái đêm mai mẹ tiễn đưa
Hạt mầm gửi lại bây giờ xanh cao.

Cha về mưa lá lao xao
Ánh trăng cũng muốn nghiêng vào phòng không
Thắp lên một đốm lửa hồng
Ban thờ mắt mẹ rưng rưng đón người.

Ninh Đức Hậu