Mùa thu thơ ấu

235

Con về gỡ cánh chuồn kim
Mắc trong nhành lúa, mải tìm giọt mưa.
Con về gỡ tổ chim xưa
Tìm mồi châu chấu, giữa trưa nắng dài.

Nắm cỏ gà kiếm cho ai
Vội vàng tay hái, rớt ngoài triền đê.
Dế trườn lên cỏ ngủ mê
Cánh diều bỏ mặc gió về đón đưa.

Con tìm nón lá ngày xưa
Che lên mái tóc ngày chưa biết buồn
Về mơ giấc ngủ ổ rơm
Quả lồng đèn chín, rước thơm trăng trời.

Quê nghèo bùn lấm áo tơi
Con ngồi gỡ để mẹ vơi nhọc nhằn.

Trần Thị Nhung