Bốn năm và một đề án

263
VNTN – Đề án mà chúng tôi muốn đề cập trong bài viết này là Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên, ban hành ngày 26/9/2011 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015”.

 

Trước khi có đề án (ĐA) này, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2007-2011 và đã thu được kết quả khả quan. Đây là tiền đề để Tỉnh ủy triển khai ĐA 09. Thực hiện ĐA này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản: Xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc, quy chế hoạt động, giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung của ĐA. Trên cơ sở đó, các đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể, cơ quan, địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo thực hiện. Kết quả thăm dò dư luận năm 2013 cho thấy, 96,95% cán bộ, đảng viên được nắm bắt thông tin về ĐA.

Báo Thái Nguyên – một trong những đơn vị tích cực thực hiện Cuộc vận động sáng tác, 
quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Sau 4 năm nhìn lại, một số chỉ tiêu ĐA yêu cầu phải đạt 100% như: xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; đăng ký thực hiện các chuẩn mực theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa các nội dung rèn luyện vào sinh hoạt định kỳ, lấy kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên làm tiêu chí bình xét thi đua cuối năm … đã được các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đạt 100%.
Các nhiệm vụ trọng tâm của ĐA thể hiện qua các chuyên đề và tài liệu bổ sung hàng năm. Ví dụ, năm 2013 Tỉnh ủy ban hành tài liệu “Học tập thấm nhuần lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 1/1/1964”. Nhiều đảng bộ có cách làm sáng tạo trong triển khai ĐA gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Như Đảng bộ Quân sự tỉnh bổ sung 2 chuyên đề: “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” và “Học tập, rèn luyện phẩm chất Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung của người cán bộ quân đội theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các trường học đã đưa tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với chủ đề.
Góp phần tích cực vào thành công của ĐA là Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Giải thưởng). Đây là dịp để những người làm báo chí văn học nghệ thuật của tỉnh thể hiện tình cảm của mình với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã có hàng nghìn tác phẩm tham gia Giải thưởng mang giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật, sức lan tỏa lớn trong công chúng. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh ghi dấu ấn với các Lễ hội thơ “Mùa xuân – Đất nước”. Các tác phẩm: Phim tài liệu “Thái Nguyên làm theo lời Bác” , chương trình giao lưu nghệ thuật “Khắc ghi lời Bác – Hành trình nửa thế kỷ” của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về biển đảo quê hương” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… được công chúng ghi nhận. Trong số gần 200 tác phẩm lựa chọn từ cơ sở, Ban tổ chức Giải thưởng đã chấm chọn và trao giải cho 103 tác phẩm. Đặc biệt, cuốn sách “Những lần được gặp Bác” của Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Phổ Yên và tập thơ “Tấm lòng con dâng Bác” của tác giả Hữu Khánh, Hồng Quang cùng chùm thơ 6 bài của tác giả Ma Trường Nguyên đã đoạt giải toàn quốc.
Đánh giá sau 4 năm thực hiện ĐA và Giải thưởng, bên cạnh niềm vui về kết quả đạt được, Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Trong đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở một số địa phương, đơn vị chưa tạo được bước đột phá. Kết quả chuyển biến trong việc làm theo Bác ở từng cán bộ, đảng viên, công chức chưa thực sự rõ nét. Việc hưởng ứng Giải thưởng cũng chưa đồng đều, thường xuyên giữa các ngành, đơn vị, địa phương. Một số chuyên ngành văn học nghệ thuật còn ít tác phẩm dự thi như âm nhạc, mỹ thuật. Số lượng tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật tham gia chưa tương xứng tiềm năng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức…
Xác định tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục bổ sung nội dung này vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiêm túc tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm. Đối với Giải thưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất: Thời gian tới cần có nhiều tác phẩm hướng đến doanh nhân, đồng bào miền núi, vùng sâu, dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; tăng cường những tác phẩm giáo dục đối với thiếu niên, nhi đồng…

Minh Hằng