Gửi Vincent Laforet

220
(Những ám ảnh cuộc đời)


Bạn là ai?
Tôi là ai?
Những người chúng ta không quen
Những người không cùng tiếng nói
Chúng ta chỉ có chung những ám ảnh
Về cô bé gầy rộc
Về cậu bé lưng đầy vết đạn do chính những
chiến binh bằng tuổi cậu gây nên
Những ám ảnh không viết thành tên
Chỉ gào rú trong lòng từng hồi đứt đoạn

Tôi không nói về tội ác
Tôi và bạn nói về hòa bình
Sau giấc mơ hồng và ánh bình minh
Có xây lại ngôi nhà được bằng màu xanh của biển?
Hay chỉ là đống đổ nát nhàu nhĩ của cuộc chiến
Hiện thực không bằng nổi con số 0
Bạn của tôi
Người chưa từng gặp nhưng có chung ý nghĩ
Bạn có biết không?

Bạn là người tin vào Chúa
Tôi là người tin vào Đức Phật
Còn những con người Trung Đông có tin vào vận may
Khi họ cố gắng sống sót từng ngày?

Hàn Thanh Duy