Anh đi vào mắt em

218

Tháng mười 
Chiếc liềm trăng gặt trên cánh đồng đêm 
Quệt vạt sương 
Rơi ngàn hạt sao lấp lánh 

Anh đi vào mắt em 
Bồng bềnh trên sóng 
Bao đêm trái tim thức trắng 
Đợi lời yêu từ đôi môi mềm. 
Tình yêu đầu đời run rẩy 
Như đêm tháng mười 

Ước gì anh như ngọn núi 
Đón gió mùa đông bắc về 
Vì em bạc đầu sương muối 
Còn hơn anh đợi dại khờ. 
Trăng bạn cùng sao 
Anh muốn em thành chủ nhà 
Gặt những mùa no ấm 

Anh đi vào mắt em 
Đến trái tim…


Hoàng Thị Hiền