Đồng quê tháng mười

173

Thả hồn theo gió heo may
Triền đê chấp chới cò bay trắng chiều
Thinh không trầm bổng sáo diều
Lạc trong hương lúa phiêu diêu giữa đồng.

Heo may rười rượi triền sông
Lúa vàng rưng rức như nong kén tằm
Tay em ươm mạ nảy mầm
Giờ nâng lúa chín nặng đằm trên tay.

Nhớ xưa… cũng mảnh đất này
Lúa như cỏ lác cỏ may phật phờ
Xóm làng nghèo đói xác xơ
Người tha phương đến bây giờ ở đâu!?

Quê mình chiêm trũng đồng sâu
Dãi dầu mưa nắng bạc màu áo em
Hương mùa từ đất thơm lên
Chắt trong bùn ruộng thơm trên vai gầy.

Chiều nay, vui quá! Chiều nay
Lúa theo em, lúa thơm đầy ngõ quê.
Tôi đi xa mới trở về
Say hương lúa mới đồng quê tháng Mười.

 

Nguyễn Tường Thuật