Chùm thơ của Tôn Phong

459

Sao trong mắt

Liềm trăng
Nằm giữa đồng trời
Nhặt lên gặt lấy ngời ngời sao sa

Ai lên
Cung quảng cùng ta
Nâng tay dắt chị Hằng Nga về cùng

Ta thành tỉ phú sao trăng
Vung tay ánh sáng tung chân chói lòa

Tặng em
Một dải ngân hà
Em đeo lên ngực mặn mà thêm duyên

Ngờ đâu 
Gặp mắt em nhìn
Ta xin đánh đổi trăm nghìn trăng sao

Ta thành 
Tỉ phú lao đao
Gia tài vét sạch đặt vào mắt em.
                                   
                                              
Không có gì

Ném mình
vào cuộc mênh mông
Trước mênh mông thấy mình không là gì

Gọi người
gió cuốn tên đi
Tôi gọi tôi với thầm thì tôi thôi

Gọi trăng
trăng bận luân hồi
Thì tôi gọi núi về ngồi bên sông

Goi trời
tát cạn mênh mông
Để tôi ngồi lại chờ không có gì.

 

Một mình

Một đời em một đời anh
Có đem cộng lại cũng thành chiêm bao
Một nắng dội một mưa rào
Một thân phận một lao đao ở đời
Một lửa cũng đã tàn rồi
Một trăng đã nhạt một lời nhớ quên
Thôi em con mắt đi tìm
Một bong bóng nước một kim đáy hồ
Chừ ta tan nát đời thơ
Một con chữ một ngẩn ngơ cái nhìn
Cảm ơn nhau một cuộc tình
Một không một có
 một mình một ta..

Tôn Phong