Bế mạc Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII

242

VNTN – Trong 3 ngày từ 24 đến 26/8, kỳ họp thứ 13, HĐND khóa XII đã diễn ra nghiêm túc. Các buổi làm việc tại hội trường, đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các Báo cáo, Đề án, Tờ trình với nhiều nội dung quan trọng. Thời gian làm việc tại các tổ thảo luận, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ hoặc sửa đổi một số nội dung cụ thể cho phù hợp, sát thực tế vào những Báo cáo, Đề án, Tờ trình của UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp.

Trong sáng 26/8, các đại biểu đã tham gia chất vấn, lãnh đạo các Sở, ngành đã báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn làm rõ nhiều vấn đề các đại biểu và cử tri quan tâm như: tình trạng hoạt động của các xe quá tải chưa được kiểm soát triệt để, dẫn đến tình trạng nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh xuống cấp nghiêm trọng; Hiện trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất khai khoáng như Mỏ khoáng sản Kim Sơn (Đại Từ); KCN Sông Công; Mỏ than Phấn Mễ…, nước – rác thải chưa được xử lý gây ô nhiễm nguồn nước và không khí, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân; Tình trạng nợ đọng chậm đóng BHXH cho người lao động của các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế…; Quản lý nợ đọng thuế và các giải pháp thu nợ thuế; Làm rõ trách nhiệm, hiệu quả, thời gian kết thúc dự án; giải pháp của ngành xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước với những bất cập trong quá trình thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải TPTN hiện nay…

Đại biểu dự phiên họp bế mạc chiều 26/8

 Họp phiên Bế mạc chiều 26/8, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá: Kỳ họp thứ 13 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, trên cơ sở thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ, đi đến thống nhất, kỳ họp đã thông qua 2 Nghị quyết thường kỳ, 6 Nghị quyết chuyên đề và các Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu cử các chức danh của HĐND và UBND tỉnh. Với quyết tâm cao nhất, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND, các cấp, ngành sớm chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, đồ án, cơ chế chính sách mà HĐND tỉnh đã thông qua. Thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh doanh, giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…

11 văn kiện, báo cáo, đề án, tờ trình, các Nghị quyết được HĐND thông qua bao gồm:

1.   Nghị quyết về tình hình kinh tế – xã hội những tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015.

2.  Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2014.

3.  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm tỉnh thái nguyên giai đoạn 2016 – 2020.

4.   Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035.

5.    Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và danh mục dự án đầu tư khởi công mới thuộc vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Thái Nguyên.

6.  Nghị quyết về bổ sung và điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

7.  Nghị quyết về giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh.

8.   Nghị quyết thông qua thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.

Lê Đình