Triển lãm lưu động tài liệu, sách, báo, bản đồ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

219

VNTN – Với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử pháp lý”, triển lãm sách, tài liệu và bản đồ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam do Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Nguyên phối hợp thực hiện tại Trại giam Phú Sơn 4 từ ngày 25/8 đến 15/9/2015.
Triển lãm giới thiệu khoảng 600 tài liệu sách, báo, ảnh, bản đồ, với các nội dung: Biển, đảo trong lịch sử Việt Nam; Chủ quyền biển, đảo VN; vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo VN về kinh tế, chính trị, xã hội… Cùng với việc trưng bày giới thiệu tài liệu sách, báo, triển lãm còn trình chiếu phim tài liệu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tổ chức mời báo cáo viên, diễn giả trung ương nói chuyện chuyên đề về chủ quyền biển, đảo…
Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh cho biết: Tổ chức triển lãm tại Trại giam Phú Sơn 4 là hoạt động ý nghĩa, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân quan điểm, chủ trương , đường lối của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; góp phần khơi dậy lòng tự hào, sức mạnh đoàn kết dân tộc và ý chí quyết tâm để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, hải đảo thiêng liêng của tổ quốc.

T.H