Thông báo về việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016

198
VNTN- 1.Mục đích: Nhằm xét chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình về văn học nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp VHNT của đất nước, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam đối với thế giới để trình Chủ tịch nước phong tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “giải thưởng Nhà nước” về VHNT năm 2016.
2. Đối tượng áp dụng: 
Tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình (sau đây gọi là tác phẩm, công trình) văn học nghệ thuật đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các điều 8, 9, 10 của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, thuộc các chuyên ngành sau đây được đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”:
– Âm nhạc: Tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc; công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về âm nhạc.
– Điện ảnh: Tác phẩm thuộc các loại hình điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim truyện truyền hình); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về điện ảnh; kịch bản được dàn dựng thành phim và được công chiếu.
– Kiến trúc: Công trình kiến trúc được xây dựng; công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về kiến trúc, quy hoạch đô thị được phê duyệt, triển khai.
– Múa: Tác phẩm thuộc các loại hình múa (vở múa, kịch múa, các loại múa độc lập); công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về múa; kịch bản múa được dàn dựng và công diễn.
– Mỹ thuật: Tác phẩm thuộc các loại hình mỹ thuật (hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật trang trí, tượng đài, tranh hoành tráng); công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về mỹ thuật.
– Nhiếp ảnh: Tác phẩm nhiếp ảnh; công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về nhiếp ảnh.
– Sân khấu: Tác phẩm thuộc các loại hình sân khấu; công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về sân khấu; kịch bản sân khấu được dàn dựng và công diễn.
– Văn học: Tác phẩm thuộc các thể loại văn học; công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về văn học.
– Văn nghệ dân gian: Tác phẩm, công trình sưu tầm, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về văn học, văn nghệ dân gian.
3. Tiêu chuẩn xét tặng:
3.1. Giải thưởng Hồ Chí Minh: Tác giả được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” phải có tác phẩm, công trình VHNT đáp ứng các tiêu chuẩn:
– Có giá trị đặc biệt xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật.
– Có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển VH, NT Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Đặc biệt xuất sắc khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: Đã được tặng giải Vàng, giải A hoặc giải Nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về VHNT cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tổ chức; đã được tặng Giải thưởng cao nhất của Hội VHNT chuyên ngành trung ương thuộc các lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng giải cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về VHNT quốc tế.
3.2. Giải thưởng Nhà nước: Tác giả được xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” phải có tác phẩm, công trình VHNT đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
– Có giá trị xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật.
– Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển VHNT Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Xuất sắc khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: Đã được tặng giải Vàng, giải A hoặc giải Nhất tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về VHNT cấp quốc gia do Bộ VH, TT & DL tổ chức; Đã được tặng Giải thưởng cao của Hội VHNT chuyên ngành trung ương thuộc  lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng giải thưởng chính tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về VHNT quốc tế.
4. Hồ sơ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT: Bản đăng kí tác phẩm, công trình VHNT đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT (Mẫu đăng kí liên hệ Sở Văn hóa, TT & DL hoặc Hội VHNT Thái Nguyên); Bản sao, ảnh chụp tác phẩm, công trình đề nghị xét giải thưởng in trên khổ giấy A4, kèm các thông tin cơ bản: năm, tháng công bố, tóm tắt nội dung tác phẩm; Bản sao có chứng thực Quyết định tặng thưởng hoặc giấy Chứng nhận Giải thưởng quy định tại khoản 3, điều 9 và khoản 3 điều 10 của Nghị định 90/2014/NĐ-CP.
– Đối với tác phẩm, công trình VHNT của tác giả là người nước ngoài mà hồ sơ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực.
– Các tài liệu liên quan đến tác phẩm, công trình (nếu có).
* Trường hợp tác giả đã mất thì người đại diện hợp pháp của tác giả đăng kí tác phẩm, công trình VHNT đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” theo quy định.
5. Quy trình xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT: Việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT thực hiện qua 3 cấp:
– Hội đồng cơ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc TW do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập. Tại Hội VHNT chuyên ngành TW do Chủ tịch Hội thành lập.
– Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL thành lập theo từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
– Hội đồng cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL.
6. Hội đồng cấp cơ sở tại Thái Nguyên: Hội đồng có từ 11 đến 13 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng (HĐ) là Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐ là Giám đốc Sở VH, TT &DL, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh. Thành viên HĐ gồm đại diện một số cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành; chuyên gia; tác giả đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT.
Nơi nhận hồ sơ: Sở Văn hóa, TT &DL – Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.
Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 30 tháng 8 năm 2015.
Trên đây là những thông tin cụ thể, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên xin thông báo rộng rãi đến các hội viên các chuyên ngành để tiện theo dõi, tham gia gửi tác phẩm, hồ sơ xét tặng các giải thưởng.

VNTN