Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2015): “Dấu ấn nhiệm kỳ” là sự lớn mạnh của đội ngũ

254

VNTN – Những ngày này, toàn Đảng bộ tỉnh đang nỗ lực tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã và đang được lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ, có thể xem như một bức tranh toàn cảnh thể hiện đầy đủ diện mạo chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội của tỉnh
được ngành tuyên giáo hết sức chú trọng

Trong bức tranh toàn cảnh ấy, công tác tuyên giáo được đề cập và đánh giá một cách hết sức khái quát, ở mục Công tác xây dựng Đảng, đó là: “Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Làm tốt công tác thông tin thời sự, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt trước những diễn biến phức tạp trong khu vực, quốc tế và trên Biển Đông; chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh”.
Chỉ ít dòng ngắn gọn ấy, nhưng là biết bao công việc khó có thể tính hết, là tâm sức, trách nhiệm, là những cống hiến thầm lặng mà lớn lao của đội ngũ đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác tuyên giáo của Đảng.
Trò chuyện với nhiều cán bộ, từ lãnh đạo đến chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những “dấu ấn” của nhiệm kỳ vừa qua, có một dấu ấn chung mà ai cũng tâm đắc nhắc tới, đó là sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cả về số lượng và chất lượng.
Lực lượng “chủ lực” trên lĩnh vực tuyên truyền của Đảng là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Hiện nay toàn tỉnh có 2.250 báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó có 04 báo cáo viên cấp Trung ương, 80 báo cáo viên cấp tỉnh; 510 báo cáo viên của 18 đảng bộ trực thuộc; 240 báo cáo viên các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh và 1.407 tuyên truyền viên cơ sở. Với một đội ngũ hùng hậu, được rèn luyện bồi dưỡng và thường xuyên bổ sung, các báo cáo viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin nội bộ tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực, các vấn đề thời sự nhất là những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề cần sự đồng thuận cao của dư luận xã hội.
Không chỉ đông về số lượng, mà quan trọng là mạnh về chất lượng. Hầu hết cán bộ trong hệ thống tuyên giáo cấp ủy đều xác định việc nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, và rèn luyện năng lực  thực tiễn là trách nhiệm của bản thân, nên việc đào tạo, tự đào tạo là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng tôi chưa có điều kiện thống kê toàn bộ đội ngũ, nhưng được biết, hầu hết cán bộ tuyên giáo cấp huyện đều có trình độ đại học trở lên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 35 cán bộ công chức, lao động thì 33/35 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có 02 tiến sỹ, 8 thạc sỹ; 18 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, 05 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
Công việc rất nhiều, hơn nữa cũng rất nhiều việc phức tạp, nhạy cảm đối với công tác tuyên giáo, nhất là trong giai đoạn hội nhập như hiện nay, nhưng nhìn vào công tác tổ chức, điều hành công việc và đội ngũ cán bộ tuyên giáo mới thấy hết ý nghĩa của “tinh thần trách nhiệm” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể nói, cả hệ thống tuyên giáo tỉnh là một tập thể lớn, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết công việc nhanh gọn, thái độ hài hòa, tính nhân văn rất cao. Đặc biệt là tinh thần gần dân, vì dân của các cán bộ tuyên giáo. Tinh thần này thể hiện ở thái độ làm việc nhiệt tình, vô tư, không sách nhiễu, không gây khó dễ cho cơ sở, cho các đơn vị phối hợp, có sự nắm bắt thông tin nhanh nhạy, sâu sát đời sống và gần gũi nhân dân.
Lý giải về điều này với một niềm tự hào không dấu giếm, đồng chí Trần Văn Thép, Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, đó là truyền thống sẵn có của ngành tuyên giáo, nhưng cũng một phần là từ sự chủ động xây dựng của các đồng chí lãnh đạo Ban. Gần dân, vì dân, kính trọng dân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lương tri và lương tâm, điều đó thể hiện tầm vóc văn hóa và phong cách của người lãnh đạo và cán bộ tuyên giáo. Nhất là khi những tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường như: sự phân hóa giàu – nghèo ngày càng lớn kéo theo những mâu thuẫn xã hội; tình trạng tham nhũng, tội phạm, bạo lực; chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, lối sống chạy theo đồng tiền bất chấp đạo lý…. làm nản lòng không ít cán bộ đảng viên và quần chúng. Bên cạnh đó, những bất cập trong chính sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức có thể khiến cho một số cán bộ công chức thiếu đi sự tận tâm với công việc được giao. Thật may mắn là đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã vượt qua những trở lực này, vẫn tận tâm cống hiến. “Ngay ngắn, mực thước, nhân văn, có bản lĩnh, có tính chiến đấu”, đó là những nét đẹp mà đồng chí Hạc Văn Chinh, Trưởng ban Công tác hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nguyên là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Định Hóa, nói về các đồng nghiệp cũ của mình.
Được rèn luyện qua môi trường công tác này, đã có rất nhiều đồng chí trưởng thành, trở thành lãnh đạo chủ chốt của nhiều cơ quan, đơn vị, hoặc chuyển sang những môi trường công tác mới, họ đều giữ được phong cách “tuyên giáo”, năng nổ, linh hoạt, gần gũi nhân dân và hết sức nhân văn.
Tự hào vì đã hoàn thành nhiều việc lớn trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thái Nguyên còn ý thức sâu sắc rằng: bằng sức mạnh của trí tuệ, bản lĩnh và trái tim, bằng sự cống hiến không mệt mỏi trong mọi hoàn cảnh, họ đã có công không nhỏ trong việc xây dựng và bồi đắp thêm niềm tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào chế độ và tương lai tốt đẹp của dân tộc trong Đảng bộ và trong nhân dân, từ đó chúng ta kiên định, tự tin và mạnh mẽ vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Thái Nguyên đẹp giàu, văn minh.
Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, xin được trân trọng chung vui và chia sẻ niềm tự hào cùng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh nhà – những người bạn lớn, đáng kính của văn nghệ sĩ Thái Nguyên

Hồ Quang