Đằng sau bản án

218

Tặng anh N.V.Q

Sau bản án anh trở về xóm nhỏ
Làm lại cuộc đời bằng tay trắng đi lên
Túp lều bạt bốn năm làm tổ ấm
Bới rác sinh nhai chấp nhận thấp hèn

Thấy trẻ sơ sinh vùi trong đống rác
Anh nhặt về đóng ván mang chôn
Cũng hương khói cũng rì rầm khấn vái
Trách người mẹ trẻ nào trót dại nhẫn tâm

Năm này qua năm khác
Những oan hồn ngày một tăng lên
Anh xin xã làm nghĩa trang nho nhỏ
Tiền của trong nhà còn đang lúc nhóm nhen

Người lại qua nhìn mười bốn ngôi mộ
Như một vườn hoa dại mọc lên
Cũng xây cất cũng tuần rằm hương khói
Trong xã ngoài làng ai cũng hả hê khen

Thế mới biết đằng sau bản án
Chút nhân tâm vẫn được tiềm tàng
Hoàng hôn xuống – Bình minh hé rạng
Rũ bỏ áo tù để khoác áo Tiên.

Xuân Nùng