Uống bia bên bờ đại dương

222

Trân trọng kính tặng Nhà thơ Lê Huy Mậu, tác giả bài thơ “Khúc hát sông quê”

Nâng cốc bia bên bờ đại dương
Nghe sóng vỗ từ ngàn năm xa thẳm
Nghe âm thanh vỡ từng ô bọt trắng
Bọt hải hà bay lạc đậu vành môi
Đừng có trách chúng tôi uống bia
hay bia uống chúng tôi
Dù có góp ít phần trong tỷ lít bia kỷ lục
Chúng tôi uống như người nghiêm túc nhất
Không nỡ nào phè phỡn xa hoa
Chúng tôi chỉ gác khuỷu tay vào đại dương
bao la
Hàn huyên bạn bè cả năm trời mới gặp
Bia hàng hiệu đắt tiền hay bia hơi, bia thóc
Chẳng toan tính gì, miễn đó là bia
Ngụm ngọt này chúc đá mềm chân cứng
Ngụm đắng kia chúc vạn sự an lành
Cười bềnh bồng mừng nhau giữ được
Tấm chân tình giữa không ít lưu manh
Rót vừa đủ, không chảy chan lãng phí
Không quá đà, không chì chiết nhân gian
Mỗi giọt bia là một niềm tâm sự
Óng ánh soi biển biếc căng tràn.

Mã Anh Lâm