Sông Cầu thu

276

Có phải mùa thu
Sông Cầu thêm xanh
Có phải nhớ anh
Em hồng sắc má
Có phải nắng thu
Dát vàng sắc lá
Để Sông Cầu soi bóng tình yêu…
Gió thu mơn man lay động trời chiều
Ai nhẹ bước cầu xưa bóng cũ
Sông cứ trôi tương lai nhòa quá khứ
Chỉ đôi bờ ghi nhận mốc thời gian
Anh và em qua năm tháng cơ hàn
Sông Cầu trong ta thanh thản quá
Thuyền thời gian bồng bềnh như chiếc lá
Và chúng mình nhẹ bước ngắm sông thu
Phố mới hôm nay đa sắc đèn mầu
Đồng rau cũ trở về trong ký ức
Em gái gánh hàng hoa ngày tết
Đâu rồi nón lá nghiêng nghiêng
Heo may về gợi nhớ chợ phiên
Gốc gạo cổ nao lòng người kháng chiến

Hoài cổ làm chi
Thuyền xưa đâu là bến?
Chỉ sông xưa sóng vỗ nhẹ đôi bờ
Một Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Và vần thơ thu
Hòa vào sóng nước…

Lê Hùng