Ngày trú trong ta

242

Trên đường về mưa rơi mưa rơi
Có dòng sông mưa nhớ đỉnh trời
Có vòng tay ôm người xa khơi
Mà nỗi nhớ đầy trong mắt người!

Trên đường về em ơi em ơi
Dù sấm rung gió giật tơi bời
Yêu thương nào đầy trong tiếc nuối
Ta trú trong ngày ta rong chơi…

Phan Trung Thành