Lửa thiêng

228

Lửa thiêng lắm, trên xứ mưa gió lạnh
Nơi trần mây như với được trên đầu
Lửa sưởi ấm những mùa đông băng giá
Lửa soi đường huyết quản chảy từ đâu
Lửa trong tay, trong mắt nhiệm màu
Lửa dưỡng đá thiêng bao đời truyền góc bếp
Những truyện cổ truyền bao đời không hết
Sự tích trống đồng vang vọng núi sông
Làng địa đầu sương tuyết mênh mông
Lửa thiêng ủ từng mái nhà hình nấm
Thắp lên những nụ cười tỏa nắng
Trời biên cương sắc thắm hoa đào
Vũ khúc cao nguyên có rạo rực lửa ngàn
Kết những bàn tay lửa lan trong lồng ngực
Chợt rừng đá rung rinh bừng thức
Với sao trời kết nối một vòm xuân.

Mã Anh Lâm