Giấc mơ của tượng

211

Làm tượng có sướng gì đâu
Ăn toàn quả nhựa, ngắm màu hoa phai
Ngồi cao chẳng kém một ai
Dưới chân bày đĩa xin vài xu con

Đúc bằng vàng nhẫn, bạc son?
Tượng xa xót hiểu mình còn là chi
Sáng choang tấm áo vàng quỳ
Đành cười mỏi miệng xoa đi nỗi buồn.

Bên tai cầu thỉnh luôn mồm
Tượng tìm chả thấy cõi hồn từ tâm
Thở dài cùng tiếng chuông ngân
Giận hờn lóe lửa đỏ hồng chân hương.

Mỏi lưng ngồi đếm canh trường
Im lìm kinh kệ chùa đường say sưa
Khát thèm ru một giấc mơ
Về nơi thanh sạch không nhơ mùi trần.

Minh Hằng (Báo Thái Nguyên)