Còn ta bạn hữu vẫn thời áo nâu

200

Nắng mưa áo lính bạc màu

Lòng người vẫn vậy, sang giầu mặc ai

Vẫn đây dép lốp đứt quai

Chân trần lội ruộng, tay chai cày đồng

 

Thong dong với cảnh nhà nông

Lúa, ngô, khoai, sắn nâu sồng mà vui

 

Đời mong chia ngọt sẻ bùi

Ấm tình bạn hữu mà vui tháng ngày

 

Đường đời mong sống thẳng ngay

Kiếp người đã thấy mây bay cuối đời

 

Sang giầu họ chọn bạn chơi

Còn ta bạn hữu vẫn thời áo nâu.

 

Nguyễn Anh Đào